Seminaris Sonors 2012 @ Lull Cec

dennis_ritchie-thompson-di-8AYS-cropped-771x600

30/31.03.2012 & 2012.01.04 – Introducció a la programació d’àudio amb SuperCollider, a càrrec de Miguel Negrão.

Aquest seminari d’introducció permetrà a qualsevol persona sense experiència prèvia en la programació d’àudio iniciar-se en el desenvolupament de programes interactius de síntesi sonora amb SuperCollider. Després d’una introducció general al llenguatge i l’arquitectura d’aquest entorn de programació, els participants aprendran els fonaments de les principals tècniques de síntesi i processament del so. Es cobrirà també com executar esdeveniments en el temps i la interacció amb el món real a través de MIDI, OpenSoundControl o el protocol HID.

Miguel Negrão és un artista sonor nascut el 1981 a Lisboa, Portugal. Sota l’àlies de ZLB ha estat principalment actiu amb projectes de drone i música ambiental. Ha presentat peces per als sistemes de camp d’ona de la fundació Game of Life i la Universitat Tècnica de Berlín, l’Acousmonium del GRM i en concerts a Portugal, Espanya, Països Baixos i Alemanya. Llicenciat en Matemàtiques Aplicades, recentment ha finalitzat un màster sobre estratègies en la espacialització difusa a l’Institut de Sonologia del Conservatori de l’Haia. Actualment és candidat a doctor en l’àmbit de l’àudio espacial al Sonic Arts Research Center de Belfast.

20/21/22.04.2012 – Una mirada pràctica a algunes tècniques exòtiques per a la generació i el processament del so, a càrrec de Chris Jeffs.

Aquest seminari presentarà un ampli espectre de tècniques inusuals i en certa manera exòtiques per a la generació i el processament del so. Després d’una breu presentació i explicació, cada tècnica s’il·lustrarà mitjançant programes d’exemple i s’encoratjarà als participants a modificar-los segons les seves necessitats. Aquestes són les principals tècniques que es cobriran: modelatge físic, distorsió, alteració de distribucions harmòniques, emulació analògica, distorsió de fase, generació algorísmica de formes d’ona i tècniques de processament espectral utilitzant la transformada ràpida de Fourier.

Chris Jeffs va néixer al Regne Unit i actualment resideix a Berlín. Trombonista en els seus inicis, va progressar a la realització i publicació de música electrònica, participant com a artista en viu i DJ a nombroses gires des del 1994 i ha arribat a publicar 13 singles i 5 àlbums a Rephlex utilitzant el seu àlies artístic, Cylob. Jeffs es va interessar per crear els seus propis programes durant la cerca per una eina que li proporcionès un so més distintiu. El seu programa de síntesi granular i animació visual “Particularity” va guanyar el primer premi compartit en la competició LOMUS 2010. La seva activitat recent s’ha centrat en el desenvolupament independent d’aplicacions per iPhone, a més de tasques de programació per instal·lacions interactives i espectacles.

18/19/20.05.2012 – Programació audiovisual: mapeig i visualització, a càrrec de Fredrik Olofsson.

Tot i no disposar dels efectes vistosos i les elegants funcions 3D disponibles en altres llenguatges de programació, la programació gràfica en SuperCollider és especial a causa d’una característica única: l’intercanvi de dades i algorismes entre els processos de síntesi de so i les rutines de dibuix . Aquest seminari explorarà les característiques gràfiques de SuperCollider i com utilitzar-les artísticament en combinació amb el motor de síntesi sonora. Utilitzarem recursos sonors i visuals senzills per explorar els camps del mapeig audiovisual i de la visualització del so.

Fredrik Olofsson va cursar els estudis formals de composició al Royal College of Music de la Universitat d’Estocolm. Com a part de MusicalFieldsForever ha exposat art interactiu a museus i galeries arreu del món. Actualment és professor a la Universitat de les Arts de Berlín i és un contribuïdor habitual a la comunitat existent al voltant del programa de codi lliure SuperCollider. És també un dels membres fundadors de TOPLAP, un col·lectiu que va popularitzar l’adopció del live coding .

8/9/10.06.2012 – Sistemes d’audició i aprenentatge artificial per a la composició i la interpretació en viu, a càrrec de Nick Collins.

Utilitzant l’entorn de programació SuperCollider, aquest seminari explorarà mètodes automàtics d’audició i aprenentatge, així com tota una sèrie de qüestions tècniques i musicals associades. Les aplicacions d’aquest tipus de tècniques van des de la creació de sistemes autònoms per a concerts, a la construcció de nous controladors musicals o a projectes d’anàlisi no-interactius per proporcionar suport al procés de composició musical. Durant el seminari, s’estudiaran alguns UGens útils per a l’audició i l’aprenentatge, inclosos els pertanyents a la llibreria SCMIR.

Nick Collins és compositor, intèrpret i investigador en el camp de la música per ordinador. Imparteix classes a la Universitat de Sussex, on coordina l’execució dels programes de grau en informàtica musical i el grup de recerca. Els seus interessos de recerca inclouen l’escolta computeritzada, la música interactiva i generativa, així com la interpretació audiovisual. Ha co-editat el llibre Cambridge Companion to Electronic Music (Cambridge University Press, 2007) i The SuperCollider Book (MIT Press, 2011). És autor també de Introduction to Computer Music (Wiley 2009) i aplicacions per l’iPhone com RISCy, TOPLAPapp, concat, BBCut o PhotoNoise per l’iPad.

Lloc: Hangar (seminari d’introducció) i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació (la resta de seminaris).

Preu: 90 € cadascun o 240 € per tota la sèrie

Per inscriure’t o demanar més informació, envia un correu electrònic a info@lullcec.org.

Aquesta activitat ha estat organitzada per l’ull cec amb la col·laboració del Consell Nacional de la Cultura i les Artsl’Institut de Cultura de Barcelona, Fabra i Coats – Fàbrica de Creació i Hangar.

17. March 2012 by
Categories: events, net, news, workshops | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.