Nau Côclea # 15

nau_15Quinze anys… e la nave va! Col·lectiva 15 aniversari de la Nau Côclea

Inauguració: dissabte 13 d’agost a les 20’30 hores
Del 13 d’agost al 4 de setembre
Obert cada dia de 18,30 a 21 hores. Dilluns tancat

Col·lectiva dels artistes que han passat per la Nau Côclea durant els darrers 15 anys.

Intervenció sonora de Josep Manuel Berenguer 

Performance Prayers/Oracions de Dora Garcia

La Nau Côclea va obrir les seves portes a Camallera el 1996 en una nau de vaques reconvertida. Allà hi va ser fins l’any 2001 quan es va traslladar a l’indret que ocupa actualment, amb els seus espais de treball i la residència d’artistes amb convocatòria internacional.

Més de cent artistes visuals, més de dos-cents músics, performers, actors i ballarins hi han aportat el seu talent, la seva creativitat i han aconseguit mantenir-la ben viva. Hem vist néixer i morir molts projectes en aquest temps. Com un far petit però ben encès, hem actuat com un dels focus més dinàmics de l’Empordà i de les comarques de Girona.

Artistes visuals amb els què hem treballat aquests anys (pintors, escultors, instal·ladors, videocreadors i fotògrafs) contribueixen amb una peça pròpia a crear un mosaic on tots serem representats.

Quince años… e la nave va! Colectiva 15 aniversario de la Nau Côclea

Inauguración  sábado 13 de agosto a las 20’30 horas
Del 13 de agosto al 4 de septiembre
Abierto cada día de 18,30 a 21 horas. Lunes cerrado
 
Colectiva de los artistas que han pasado por la Nau Côclea durante los últimos 15 años.

Intervención sonora de Josep Manuel Berenguer

Performance Prayers/Oracions de Dora Garcia 

La Nau Côclea abrió sus puertas en Camallera en 1996 en una nave de vacas reconvertida. Allí estuvo hasta el año 2001 que se trasladó al lugar que ocupa actualmente, con sus espacios de trabajo y la residencia de artistas con convocatoria internacional.

Más de cien artistas visuales, más de doscientos músicos, performers, actores y balarines han aportado su talento, su creatividad i han conseguido mantenirla viva. Hemos visto nacer y morir muchos proyectos en estos tiempos. Como un faro pequeñito pero bien encendido, hemos actuado como uno de los focos más dinámicos del Empordà y de las comarcas de Girona.

Artistas visuales con los que hemos trabajado estos años (pintores, escultores, instaladores, videocreadores y fotógrafos) contribuyen con una pieza propia a crear un mosaico donde todos estaremos representados.

+ info | http://www.naucoclea.com/ca/content/quinze-anys-e-la-nave-va

10. August 2011 by
Categories: concerts, events, exhibitions, news | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.