844

844 Instal·lació sonora enterrada a les cendres de la foneria de Cal Trepat.

844 és el resultat de la suma de tots els treballadors de la fàbrica J. Trepat des del 1915 fins al 2004. Cada una d’aquestes persones ha partici- pat en la construcció de les màquines agrícoles que es van fabricar, al llarg de setanta anys, en aquesta indústria pionera a Espanya. Els seus noms estan inscrits d’alguna manera en la història de la fàbrica i en la maquinària que van construir amb les seves pròpies mans. La proposta consisteix a anomenar cada un d’aquells treballadors, amb noms i cognoms, per tal de donar vida novament a les persones que van omplir un espai que avui dia roman buit.

La Gran Màquina
Del 6 al 24 de juny de 2014
Museu Trepat de Tàrrega
Comissari: Jesús Vilamajó

Festival Embarrat
Direcció festival: Natàlia Lloreta i Jesús Vilamajó
Organitza: Museu Trepat i Intersecció

_
Instalación sonora enterrada en las cenizas de la fundición de Cal Trepat.

844 es el resultado de la suma de todos los trabajadores de la Fábrica de maquinaria agrícola Trepat desde 1915 hasta 2004. Cada una de estas personas ha participado en la construcción de las máquinas agrícolas que salieron de la Fábrica. Sus nombres están inscritos de alguna manera en la historia de la Fábrica y en la maquinaria agrícola que construyeron con sus propias manos. La  instalación sonora nombra a cada uno de estos trabajadores, con sus nombres y apellidos, para dar vida nuevamente a estas personas que llenaron el espacio y que hoy permanece vacío.

La Gran Máquina
Del 6 al 24 de junio de 2014
Museu Trepat de Tàrrega
Comisario: Jesús Vilamajó

Festival Embarrat
Dirección festival: Natàlia Lloreta y Jesús Vilamajó
Organiza: Museu Trepat e Intersecció

03. June 2014 by
Categories: (...), events, net, news | Tags: , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.